Month: Tháng Năm 2021

10 bước quy trình xuất nhập khẩu 1 lô hàng

Quy trình xuất nhập khẩu 10 bước chi tiết từ tìm kiếm thị trường tới thủ tục hải quan…

Thủ tục nhập hàng từ nước ngoài và bán lại cho bên thứ 3 tại nước ngoài

Công ty mua hàng từ nhà cung cấp ở nước ngoài, nhận hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp, phát hành hóa đơn thương mại cho người mua ở nước thứ 3. Người bán ở nước ngoài sẽ giao hàng trực tiếp cho người mua ở nước thứ 3, Công ty sẽ không làm thủ tục nhập khẩu/ thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

Thủ tục bán hàng cho công ty trong nước nhưng chỉ định nhận hàng từ nước ngoài

A (Người bán hàng tại Senegan) ; B (Người nhận hàng tại Việt Nam) ; C (Người trả tiền cho A ). B không trả tiền cho A, C mua bán với A và chỉ định A giao hàng cho B (Việt Nam ).

Xuất nhập khẩu tại chỗ và các quy định liên quan về hoá đơn, chính sách thuế, thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là nghiệp vụ xuất nhập khẩu, trong đó hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất

Cung cấp tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ trong mua bán 3 bên

Công ty chúng tôi (Bên A) là đơn vị sản xuất ký hợp đồng bán hàng với công ty B (Nước ngoài) đơn giá bán 9đ/ SP, và công ty B chỉ định giao hàng cho Công ty C (tại Việt Nam) đơn giá 10đ/SP.

Xác minh e-CO (C/O điện tử)

Hiện tại phần lớn các nước đã chuyển sang sử dụng chứng nhận xuất xứ điện tử (e-CO) và được áp dụng trên hệ thống thông quan của Việt Nam.