Tag: tự chứng nhận xuất xứ

Thời điểm nộp C/O form EUR.1 và tự chứng nhận xuất xứ theo EVFTA

Theo đó, quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa…

Chứng từ gốc khai bổ sung tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Chứng từ khai bổ sung tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là chứng từ in ra từ hệ thống…

Sai mẫu câu tự chứng nhận xuất xứ có bị từ chối tự chứng nhận xuất xứ không?

Tuy nhiên dòng chữ này có sai khác với mẫu câu tự chứng nhận xuất xứ quy định ở TT 11/2020/TT-BCT.

Giấy tự chứng nhận xuất xứ thay thế C/O form D khi mua bán 3 bên

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu, Chi cục hải quan nơi đăng ký có
hướng dẫn là giấy tờ tự chứng nhận xuất xứ không áp dụng được trong trường hợp mua bán
3 bên (Tự chứng nhận xuất xứ trên invoice của bên thứ 3) , nếu muốn được hưởng ưu đãi
thuế quan thì phải có C/O form D điện tử 3 bên của Malaysia.