Tag: tái xuất sang nước thứ ba

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan

Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc mở tờ khai hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

Xuất khẩu lô hàng bị đối tác gửi nhầm

Doanh nghiệp tôi có nhập khẩu 1 lô hàng từ đối tác Hàn Quốc. Sau khi thông quan hàng hóa và kéo hàng về kho thì phát hiện đối tác đã gửi nhầm hàng. Lô hàng này vốn được gửi cho khách hàng của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ.