Tag: tờ khai đối ứng

Cung cấp tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ trong mua bán 3 bên

Công ty chúng tôi (Bên A) là đơn vị sản xuất ký hợp đồng bán hàng với công ty B (Nước ngoài) đơn giá bán 9đ/ SP, và công ty B chỉ định giao hàng cho Công ty C (tại Việt Nam) đơn giá 10đ/SP.

Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối ứng của DNCX

Nếu công ty mua 1 lô hàng thép cuộn từ thị trường Việt Nam, lô hàng có thể đã qua nhiều đối tác nên không thể xác định chính xác xuất xứ , và lô hàng này công ty chỉ gia công, cắt xẻ, chia từng phần từ cuộn thép lớn thành cuộn thép nhỏ hoặc cắt thành tấm và đóng gói lại…

1 tờ khai nhập khẩu tại chỗ phải tương ứng với 1 tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Hướng dẫn giúp chúng tôi trường hợp 2 tờ khai nhập khẩu có thể khai đối ứng với một tờ khai xuất được không? Hay phải điều chỉnh, tách 2 tờ khai xuất tương ứng với số lượng phù hợp để khai với 2 tờ khai nhập khẩu?