Tag: báo cáo quyết toán

Hoàn thuế loại hình A12 và báo cáo quyết toán

Trong năm 2020 và trong quý I 2021, công ty có nhập khẩu nguyên liệu với loại hình A12, đầu quý II/2021 công ty đã được công nhận SXXK và đang nhập loại hình E31.

Vướng mắc lập BCQT và xử lý phế liệu, phế phẩm

Chúng tôi có nhập khẩu Xơ 100% polyester 1.4DX38MM chưa qua chải thô chải kỹ theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E31) để sản xuất sợi thành phẩm.

Có phải kê khai và nộp báo cáo quyết toán không?

Công ty tôi có nhận gia công cho doanh nghiện chế xuất tại KCN Đình Trám, Bắc Giang. Theo điều 60 Thông tư 39/2018/TT-BTC., công ty có lập và nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu sau khi kết thúc năm tài chính 90 ngày.

Nộp báo cáo quyết toán

Công ty tôi có nhập nguyên liệu loại hình E31, xuất sản phẩm E62, Công ty đã nộp BCQT năm 2019 theo đó còn tồn nguyên liệu đã nhập khẩu. Năm 2020 do tình hình Công ty gặp khó khăn, không xuất sản phẩm và bị Cục Hải quan nơi Công ty đăng ký kiểm tra kho