Month: Tháng Ba 2021

Thời điểm nộp C/O form EUR.1 và tự chứng nhận xuất xứ theo EVFTA

Theo đó, quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như sau:

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa…

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) – Đối tượng chịu thuế và giá tính thuế ?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ không thật sự cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng hằng ngày

Thuế nhập khẩu thông thường

Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Khi đăng ký tờ khai hải quan, các doanh nghiệp gặp vướng mắc liên quan đến việc kê khai địa điểm xếp hàng để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA

Thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế

Ở thời điểm hiện tại xuất khẩu khẩu trang có cần giấy phép xuất khẩu không và thủ tục để được xuất khẩu khẩu trang như thế nào?

Mua hàng mỹ phẩm online từ trang web Hàn Quốc

Xin hỏi tôi trường hợp tôi mua hàng Mỹ Phẫm online từ trang web Hàn Quốc về để sử dụng.

Thuế nhập khẩu ưu đãi

Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN/WTO) trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế xuất khẩu – Áp dụng như thế nào?

Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu.

1 2 3 16