Tag: nhập hàng xuất khẩu bị trả lại

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc mở tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhưng bị trả lại.

Tái nhập hàng lỗi, xuất bù hàng

Công ty chúng tôi đã xuất hàng đi Mỹ- loại hình B11: số lượng là 30.000 PCS và chưa thanh toán. Tuy nhiên 26.000 PCS bị lỗi, do đó hàng bị trả lại 26.000 PCS, và đang trên đường về Việt Nam.

Thủ tục nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại A31

Ngày 12/11/2020, tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc chúng tôi có mở tờ khai số 103654514463 A31 để nhập về mặt hàng là tủ nhà tắm các loại bằng gỗ ván ép. Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, kích thước hàng hóa trên tờ khai có sự khác biệt so với kích thước ghi trên bao bì sản phẩm, cụ thể là kích thước khai báo trên tờ khai là kích thước thực tế của bao bì sản phẩm dùng để đóng gói sản phẩm, còn kích thước in trên bao bì sản phẩm là kích thước của hàng hóa, dẫn đến có tồn tại 2 kích thước.

Tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại

Công ty chúng tôi có xuất lô hàng hạt sơn trà từ HP đi Keeling nhưng không đáp ứng yêu cầu sau khi thực hiện kiểm dịch bên Keelung nên bị trả lại. Tuy nhiên khi trả về hàng lại về cảng Cát Lái. Tôi phải làm mở tờ khai ở đâu hoặc hướng xử lý như thế nào?