Tag: chỉ định nhận hàng từ công ty trong nước

Xuất nhập khẩu tại chỗ do chỉ định giao hàng

– CTY A (CTY VPHG) CÓ MUA LÔ HÀNG SỔ TAY GHI CHÉP (VĂN PHÒNG PHẨM) CỦA CTY B (NƯỚC NGOÀI) ,
– NHƯNG CTY B GIA CÔNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY C (Ở VN) VÀ CHỈ ĐỊNH CÔNG TY C GIAO HÀNG ĐẾN CTY A
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: THANH TOÁN TRƯỚC KHI NHẬN HÀNG.

Nhập kinh doanh tại chỗ hàng thủy sản

Xin vui lòng tư vấn cho chúng tôi biết, mặt hàng này khi nhập kinh doanh tại chỗ (ký hđ với cty nước ngoài, được chỉ định nhận hàng từ cty trong nước VN). Chúng tôi có cần xin giấy phép không?