Month: Tháng Sáu 2021

Hướng dẫn bảng mã loại hình theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 đối với DNCX, GC, SXXK, KD, TNTX

Theo thông báo số 717/KCX&KCN-TB của Chi cục Hải Quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng thực hiện Bảng mã loại hình mới theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ. Một số loại hình cụ thể như sau:

Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Thủ tục nhập khẩu thép phế liệu

Nếu tôi là đơn vị nhập khẩu thép phế liệu để cung cấp cho đơn vị sử dụng làm nguyên liệu trong SX thép cuộn thì cần có những điều kiện gì?

Thủ tục thành lập công ty Xuất nhập khẩu và những lưu ý quan trọng

Thủ tục thành lập công ty Xuất nhập khẩu và những lưu ý về thuế, chữ ký số, hải quan điện tử…

Thủ tục nhập khẩu gạo và các quy định liên quan

Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện