Tag: loại hình E62

Nhập E31 từ China, xuất E62 cho doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam

Nay chúng tôi đã đăng ký cơ sở sản xuất với Hải Quan Hải Dương và được duyệt đủ điều kiện để sản xuất. Vì vậy chúng tôi muốn chuyển loại hình nhập khẩu vải nói ở trên sang E31 và xuất khẩu loại hình E62 cho công ty Brother thì có được phép không?

Mã loại hình E62

Em xin hỏi là nguyên liệu em được nhập khẩu theo loại hình A11, A12 về để sản xuất xuất bán nước ngoài và bán hàng trực tiếp hóa đơn VAT cho DNCX. Vậy cty em có thể mở tk xuất khẩu E62 để xuất bán cho DNCX không?