Tag: đặt gia công ở nước ngoài

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư.

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài

Bước 1: Người khai hải quan thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới.

Đặt gia công ở nước ngoài

Quản lý hoạt động đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài