Tag: xuất nhập khẩu tại chỗ với doanh nghiệp ưu tiên

Tờ khai luồng đỏ khi doanh nghiệp nội địa bán hàng cho doanh nghiệp ưu tiên

Trường hợp bên Công ty Nội địa thực hiện tờ khai XNK tại chỗ bán hàng cho danh nghiệp ưu tiên được phân luồng đỏ thì có thực hiện kiểm hóa hay không?

Kiểm tra thực tế hàng hóa xuất cho doanh nghiệp ưu tiên

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, sắp tới chúng tôi có lô hàng xuất cho doanh nghiệp ưu tiên, chúng tôi giao nhận lô hàng trong 1 lần.