Tag: thuế BVMT

Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) – Đối tượng chịu thuế và đơn vị tính thuế?

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Thời điểm kê khai, nộp thuế BVMT

Công ty chúng tôi đang có nhập Dầu bôi trơn hộp số tự động xe MAZDA (nguồn gốc dầu mỏ trên 70%),để bán trong nước, tên thương mại: MERCON LV, mã HS khai báo: 27101943, đã mở tờ khai tại Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I- Tp, Hồ Chí Minh, Quý Chi cục có chỉ thị kê khai và đóng thuế BVMT ngay thời điểm mờ tờ khai nhập khẩu có đúng không?

Thời điểm nộp thuế BVMT? Ai là người phải nộp thuế BVMT?

Công ty chúng tôi đang có nhập Dầu gốc dùng để sản xuất xuất khẩu, mã HS khai báo: 27101943, đã mở tờ khai tại Chi cục HQ Hà Nam.Công ty chúng tôi mua lại của một công ty trong nước và Công ty này không nộp thuế BVMT ngay khi nhập dầu vào.. Và