Tag: mua bán 3 bên

Thủ tục nhập hàng từ nước ngoài và bán lại cho bên thứ 3 tại nước ngoài

Công ty mua hàng từ nhà cung cấp ở nước ngoài, nhận hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp, phát hành hóa đơn thương mại cho người mua ở nước thứ 3. Người bán ở nước ngoài sẽ giao hàng trực tiếp cho người mua ở nước thứ 3, Công ty sẽ không làm thủ tục nhập khẩu/ thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

Thủ tục bán hàng cho công ty trong nước nhưng chỉ định nhận hàng từ nước ngoài

A (Người bán hàng tại Senegan) ; B (Người nhận hàng tại Việt Nam) ; C (Người trả tiền cho A ). B không trả tiền cho A, C mua bán với A và chỉ định A giao hàng cho B (Việt Nam ).

Cung cấp tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ trong mua bán 3 bên

Công ty chúng tôi (Bên A) là đơn vị sản xuất ký hợp đồng bán hàng với công ty B (Nước ngoài) đơn giá bán 9đ/ SP, và công ty B chỉ định giao hàng cho Công ty C (tại Việt Nam) đơn giá 10đ/SP.

Hợp đồng 3 bên (Việt Nam – Nước ngoài – Nước ngoài)

Công ty B ở Mỹ ký hợp đồng nhập khẩu gạo với công ty A ở Việt Nam nhưng yêu cầu giao hàng thẳng cho công ty C ở Ấn Độ để tiêu thụ.

C/O form AK mua bán 3 bên

Nhà cung cấp của đối tác của chúng tôi tại Korea xin C/O form AK trước khi có giá chính thức như vậy C/O form AK có được chấp nhận không?

Xuất nhập khẩu tại chỗ do chỉ định giao hàng

– CTY A (CTY VPHG) CÓ MUA LÔ HÀNG SỔ TAY GHI CHÉP (VĂN PHÒNG PHẨM) CỦA CTY B (NƯỚC NGOÀI) ,
– NHƯNG CTY B GIA CÔNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY C (Ở VN) VÀ CHỈ ĐỊNH CÔNG TY C GIAO HÀNG ĐẾN CTY A
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: THANH TOÁN TRƯỚC KHI NHẬN HÀNG.

Giấy tự chứng nhận xuất xứ thay thế C/O form D khi mua bán 3 bên

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu, Chi cục hải quan nơi đăng ký có
hướng dẫn là giấy tờ tự chứng nhận xuất xứ không áp dụng được trong trường hợp mua bán
3 bên (Tự chứng nhận xuất xứ trên invoice của bên thứ 3) , nếu muốn được hưởng ưu đãi
thuế quan thì phải có C/O form D điện tử 3 bên của Malaysia.