Tag: trị giá tính thuế nhập khẩu

Về trị giá tính thuế có chiết khấu

Invoice theo hàng có trị giá nguyên giá: 1590.000vnd, giá Discount: – 636.000vnd, cước vận chuyển: 373.329vnd, tổng trị giá sau chiết khấu: 1.327.329vnd.

Trị giá tính thuế nhập khẩu với điều kiện FCA

Công ty tôi đang mua hàng với điều kiện FCA Shanghai (hàng di chuyển bằng đường biển ) thì khi tính thuế Nhập khẩu vào Việt Nam, công ty tôi có cần phải tính bảo hiểm đường biển hay không?