Tag: kiểm tra thực tế hàng hoá

Kiểm tra thực tế hàng hóa xuất cho doanh nghiệp ưu tiên

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất, sắp tới chúng tôi có lô hàng xuất cho doanh nghiệp ưu tiên, chúng tôi giao nhận lô hàng trong 1 lần.

Kiểm tra thực tế hàng hóa loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu

Hàng xuất khẩu loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu có được đăng ký kiểm hộ đối với lô hàng nguyên container và hàng rời (hàng lẻ/hàng không container) không?