Tag: tạm nhập tái chế

Thủ tục nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại A31

Ngày 12/11/2020, tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc chúng tôi có mở tờ khai số 103654514463 A31 để nhập về mặt hàng là tủ nhà tắm các loại bằng gỗ ván ép. Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, kích thước hàng hóa trên tờ khai có sự khác biệt so với kích thước ghi trên bao bì sản phẩm, cụ thể là kích thước khai báo trên tờ khai là kích thước thực tế của bao bì sản phẩm dùng để đóng gói sản phẩm, còn kích thước in trên bao bì sản phẩm là kích thước của hàng hóa, dẫn đến có tồn tại 2 kích thước.

Tái xuất loại hình G22 sau khi hết hạn hợp đồng gia công

Công ty chúng tôi đang làm thủ tục hải quan cho công ty gia công hàng may mặc. Công ty có tạm nhập loại hình G12 một số sản phẩm trả về để sữa chữa. Thời hạn tái xuất là 275 ngày. Tuy nhiên chưa đến hạn tái xuất thì hợp đồng gia công hết hạn. Vậy chúng tôi có phải tái xuất trước khi hết hạn hay có thể tái xuất sao khi hết hạn hợp đồng?