Tag: C/O form D

Ưu đãi C/O form D cho hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước

DN FDI có mua hàng từ công ty Hàn Quốc, chỉ định công ty A (Công ty gia công miễn thuế cho công ty Hàn Quốc, trụ sở tại Việt Nam) giao hàng, có sử dụng CO form D. Theo khoản K, điểm 2, Điều 4, NĐ 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017. Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi là hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước). Vậy công ty có được hưởng CO form D trong trường hợp này không?

Ngày C/O form D và ngày on board

Công ty tôi có trường hợp sau: – Ngày C/O D được phát hành vào ngày 25-1-2021 – Ngày on board trên bill of lading là ngày 22-1-2021. Như vậy từ ngày on board là ngày 22-1-2021 đến ngày 25-1-2021 được tính là bao nhiêu ngày: 3 ngày hay 4 ngày.