Tag: tạm xuất tái nhập sửa chữa

Tạm xuất tái nhập máy tính xách tay ra nước ngoài để sửa chữa

Công ty muốn tạm xuất tái nhập 01 máy tính xách tay (bao gồm các loại dây cáp máy tính, máy tính, phần mềm) ra nước ngoài (sang công ty mẹ ở bên Nhật) để sữa chữa, bảo trì.

Thuế nhập khẩu cho hàng sửa chữa tạm xuất-tái nhập ngoài thời hạn bảo hành

Công ty chỉ thanh toán chi phí nhân công sửa chữa, vì vậy hàng hóa tách riêng được chi phí nhân công sửa chữa do không phát sinh chi phí nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế
Vậy công ty chúng tôi có phải nộp thuế nhập khẩu cho chi phí nhân công sửa chữa hay không?

Thuế nhập khẩu cho hàng tạm xuất-tái nhập sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành

công ty xin được tư vấn rõ về thuế nhập khẩu đối với chi phí nhân công sửa chữa (không bao gồm chi phí nguyên liệu, vật tư, linh kiện thay thế) trong trường hợp tách riêng được chi phí nhân công, sửa chữa với chi phí thay thế vật tư, linh kiện, phụ tùng.