Tag: vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xử lý vi phạm hành chính khi sửa tờ khai hải quan

Vừa qua, công ty có mở tờ khai số 10376390416/A12 gồm 5 dòng hàng, được phân luồng vàng, trước khi đưa hồ sơ để cơ quan Hải tiếp nhận xử lý tờ khai, Công ty có phát hiện đã khai xuất xứ hàng hóa nên đã sửa lại cho phù hợp với hồ sơ. Sau

Xử phạt hành chính khi sửa tờ khai hải quan

Trên phần mềm Vnaccs cho doanh nghiệp được quyền sửa tờ khai đến lần thứ 9 khi tờ khai chưa thông quan .
>Vậy theo thông tư mới nếu doanh nghiệp sửa tờ khai thì có bị xử phạt gì không?

Xử phạt vi phạm hành chính khai sai số lượng kiện và tổng trọng lượng hàng

Doanh nghiệp chúng tôi có mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình A12, trong quá trình khai báo hồ sơ Hải Quan, chúng tôi đã khai sai số lượng kiện và tổng trọng lượng hàng (phần Thông tin chung của Tờ khai Hải Quan).

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Trường hợp Doanh Nghiệp chúng tôi truyền tờ khai có kết quả phân luồng, chưa nhận thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan, lấy tờ khai sửa IDD trong thời hạn chưa đến 1 giờ làm việc kể từ thời điểm truyền tờ khai chính thức thì có bị xem là hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan không ?