Tag: mua bán 4 bên

Hợp đồng 4 bên (Việt Nam – Nước ngoài – Việt Nam – Nước ngoài)

Công ty C ở Mỹ ký hợp đồng số 1 thuê công ty B ở Mỹ gia công 1 lô hàng. Công ty B không tự gia công mà ký hợp đồng số 2 thuê công ty A ở Việt Nam gia công lại lô hàng.

Mua bán 4 bên Việt Nam – Việt Nam – Thái Lan – Trung Quốc

Cty A (Việt Nam) mua hàng của công ty B (trụ sở Việt Nam) nhưng hàng lấy ở kho ở nước ngoài (Thai Lan) sau đó vận chuyển giao cho Cty C (Trung Quốc )

Loại hình tờ khai khi mua bán 4 bên (Việt Nam – Nhật Bản – Singapore – Việt Nam)

Doanh Nghiệp chế xuất (DNCX) A tại Việt Nam có ký hợp đồng xuất bán sản phẩm cho công ty X tại Nhật Bản. Công ty X này có ký hợp đồng bán hàng cho công ty Y tại Singapore. Công ty Y tại Singapore có ký hợp đồng với DNCX B tại Việt Nam. Hàng hóa được chỉ định giao trực tiếp từ DNCX A cho DNCX B.