Tag: mã REX

Ưu đãi thuế nhập khẩu hiệp định EVFTA

Nhà cung cấp không dùng mã REX mà dùng mã EORI được không? Nếu được thì mã này sẽ in trên invoice hay cách thức sử dụng mã này như thế nào?

Hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa…

Chứng từ gốc khai bổ sung tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Chứng từ khai bổ sung tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là chứng từ in ra từ hệ thống…

Thủ tục nhập khẩu từ EU có ưu đãi EVFTA

Nếu nhà cung cấp phát hành Invoice sau ngày được cấp mã số REX thì gặp phải tình trạng ngày vận đơn (Bill of lading) trước ngày Invoice.

Mã REX áp dụng biểu thuế nào?

Công ty nhập hàng nước trái cây có ga không cồn sản xuất tại Bỉ (HS code 22021090) từ công ty Tây Ban Nha. Trên chứng từ họ có cung cấp mã REX là BEREXBE0444261582. Vậy công ty có được hưởng thuế ưu đãi gì từ mã REX đó hay không?