Tag: chỉ định giao hàng

Xuất nhập khẩu tại chỗ do chỉ định giao hàng

– CTY A (CTY VPHG) CÓ MUA LÔ HÀNG SỔ TAY GHI CHÉP (VĂN PHÒNG PHẨM) CỦA CTY B (NƯỚC NGOÀI) ,
– NHƯNG CTY B GIA CÔNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY C (Ở VN) VÀ CHỈ ĐỊNH CÔNG TY C GIAO HÀNG ĐẾN CTY A
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: THANH TOÁN TRƯỚC KHI NHẬN HÀNG.

Loại hình tờ khai khi mua bán 4 bên (Việt Nam – Nhật Bản – Singapore – Việt Nam)

Doanh Nghiệp chế xuất (DNCX) A tại Việt Nam có ký hợp đồng xuất bán sản phẩm cho công ty X tại Nhật Bản. Công ty X này có ký hợp đồng bán hàng cho công ty Y tại Singapore. Công ty Y tại Singapore có ký hợp đồng với DNCX B tại Việt Nam. Hàng hóa được chỉ định giao trực tiếp từ DNCX A cho DNCX B.