Tag: chuyển tiêu thụ nội địa

Địa điểm làm thủ tục hải quan hàng chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập

Công ty chúng tôi có được làm thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa cho chiếc máy trên tại chi cục hải quan nơi giới thiệu sản phẩm không?

Chuyển mục đích sử dụng hàng thành phẩm tạm nhập – tái xuất, xin tiêu hủy

You need to login to view this content. Please Login. Not a Member? Join Us