Tag: chi phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm khi nhập CPT và CFR

Công ty thường nhập khẩu hàng thành phẩm kinh doanh theo loại hình A41 và nguyên phụ liệu theo A12 theo điều kiện giá hóa đơn trên invoice là CPT và CFR.

Trị giá tính thuế nhập khẩu với điều kiện FCA

Công ty tôi đang mua hàng với điều kiện FCA Shanghai (hàng di chuyển bằng đường biển ) thì khi tính thuế Nhập khẩu vào Việt Nam, công ty tôi có cần phải tính bảo hiểm đường biển hay không?