Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2023 Excel tra cứu như thế nào?

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 Excel là sản phẩm mà Chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn Gai đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện và hoàn thiện

Văn bản Hải quan mới nhất năm 2023? Cập nhật Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thủ tục Hải quan năm 2023?

Cho đến thời điểm hiện tại, pháp luật về hải quan chưa có thông tin hay văn bản nào về việc sửa đổi hay ban hành luật mới thay thế Luật Hải quan hiện hành. Do đó, năm 2023, sẽ áp dụng các văn bản Hải quan sau đây:

Hướng dẫn khai báo tách vận đơn đối với hàng chung vận đơn

Trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan, người khai hải quan thông báo tách vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan.

Khai báo hàng chung bill (chung vận đơn)

Lô hàng gồm 2 hợp đồng, 2 invoice, 2 packing list, cùng người gửi, cùng người nhận hàng nhưng chung BILL.

Hướng dẫn bảng mã loại hình theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 đối với DNCX, GC, SXXK, KD, TNTX

Theo thông báo số 717/KCX&KCN-TB của Chi cục Hải Quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng thực hiện Bảng mã loại hình mới theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ. Một số loại hình cụ thể như sau:

Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Thủ tục nhập khẩu thép phế liệu

Nếu tôi là đơn vị nhập khẩu thép phế liệu để cung cấp cho đơn vị sử dụng làm nguyên liệu trong SX thép cuộn thì cần có những điều kiện gì?

Thủ tục thành lập công ty Xuất nhập khẩu và những lưu ý quan trọng

Thủ tục thành lập công ty Xuất nhập khẩu và những lưu ý về thuế, chữ ký số, hải quan điện tử…

Thủ tục nhập khẩu gạo và các quy định liên quan

Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện

10 bước quy trình xuất nhập khẩu 1 lô hàng

Quy trình xuất nhập khẩu 10 bước chi tiết từ tìm kiếm thị trường tới thủ tục hải quan…

Thủ tục nhập hàng từ nước ngoài và bán lại cho bên thứ 3 tại nước ngoài

Công ty mua hàng từ nhà cung cấp ở nước ngoài, nhận hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp, phát hành hóa đơn thương mại cho người mua ở nước thứ 3. Người bán ở nước ngoài sẽ giao hàng trực tiếp cho người mua ở nước thứ 3, Công ty sẽ không làm thủ tục nhập khẩu/ thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

1 2 3 24