Author: ngocanh6887

Nhập kinh doanh tại chỗ hàng thủy sản

Xin vui lòng tư vấn cho chúng tôi biết, mặt hàng này khi nhập kinh doanh tại chỗ (ký hđ với cty nước ngoài, được chỉ định nhận hàng từ cty trong nước VN). Chúng tôi có cần xin giấy phép không?

Nhập khẩu hàng đã qua sử dụng

Vậy xin quý cơ quan tư vấn giúp 2 máy giặt đã qua sử dụng này với năm sản xuất và mã HS code như trên có được nhập khẩu không?

Khai báo số lượng trên tờ khai hải quan

Theo hướng dẫn tại phụ lục I, thông tư 39/2019, nhập số lượng hàng hóa nhập khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc theo thực tế hoạt động giao dịch.(3) Trường hợp số lượng thực tế có phần thập phân vượt

Nhãn mác hàng hóa xuất nhập khẩu

1. Trường hợp sản phẩm không trực tiếp lưu thông ngoài thị trường như của chúng tôi thì có bắt buộc có nhãn mác với đầy đủ thông tin như quy định trên không, đối với cả hàng xuất khẩu và nhập khẩu ? 2. Tên hàng trên nhãn mác có phải ghi đầy đủ, chính xác như trên Hợp đồng, Hóa đơn hay không ? 3. Trong trường hợp thiếu các thông tin như trên thì xử phạt như thế nào ?

Nguyên vật liệu nhập khẩu cho phòng mẫu của DNCX

Chúng tôi là DNCX, sắp tới chúng tôi có kế hoạch nhập nguyên vật liệu dùng để làm mẫu sản phẩm mới cho khách hàng. Sản phẩm hoàn thiện sẽ gửi cho văn phòng đại diện khách hàng ở VN.

Ngày C/O form D và ngày on board

Công ty tôi có trường hợp sau: – Ngày C/O D được phát hành vào ngày 25-1-2021 – Ngày on board trên bill of lading là ngày 22-1-2021. Như vậy từ ngày on board là ngày 22-1-2021 đến ngày 25-1-2021 được tính là bao nhiêu ngày: 3 ngày hay 4 ngày.

1 tờ khai nhập khẩu tại chỗ phải tương ứng với 1 tờ khai xuất khẩu tại chỗ

Hướng dẫn giúp chúng tôi trường hợp 2 tờ khai nhập khẩu có thể khai đối ứng với một tờ khai xuất được không? Hay phải điều chỉnh, tách 2 tờ khai xuất tương ứng với số lượng phù hợp để khai với 2 tờ khai nhập khẩu?

Kiểm tra chất lượng dây thép không gỉ nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Những mục hàng Dây thép không gỉ này của chúng tôi chỉ sử dụng nội bộ công ty, không kinh doanh phân phối trên thị trường, không sử dụng cho mục đích xây dựng, chế tạo.

Mã REX áp dụng biểu thuế nào?

Công ty nhập hàng nước trái cây có ga không cồn sản xuất tại Bỉ (HS code 22021090) từ công ty Tây Ban Nha. Trên chứng từ họ có cung cấp mã REX là BEREXBE0444261582. Vậy công ty có được hưởng thuế ưu đãi gì từ mã REX đó hay không?

1 22 23 24